Pilane u kojima je montiran jedan od Uređaja za upravljanje mjerama

REPUBLIKA HRVATSKA


BOSNA I HERCEGOVINA

 • Finvest Drvar, Drvar
 • Finvest Glamoč, Glamoč
 • DI Kladanj, Kladanj
 • DI Omda, Bos. Petrovac
 • DIP Kupres, Kupres
 • DI Omar, Kneževo
 • Pilana Jukić, Bos. Grahovo
 • Bjelašnica, Sarajevo
 • DI VARDA, Višegrad (RS)
 • Magma, Cazin
 • Pilana Hodžić, Glamoč
 • Pilana Ćukovi, Kulen Vakuf - BIH